Hartelijk welkom bij ABC Redactie!


ABC Redactie is een tekst- en redactiebureau. Gespecialiseerd in levensbeschouwelijke, medische en educatieve uitgaven.

Opdrachtgevers zijn organisaties voor religie en spiritualiteit, gezondheidszorg en onderwijs. Voor hen redigeert en schrijft ABC Redactie artikelen, nieuwsbrieven, tijdschriften, persberichten, folders en teksten voor het internet of intranet. Desgewenst inclusief het contact met auteurs, fotograaf, illustrator, vormgever en drukker.

Beeldredactie en webredactie vormen ook belangrijke onderdelen van de werkzaamheden van ABC Redactie.

Iris Stekelenburg-van Halem runt dit tekst- en redactiebureau sinds 1996. Eerst vanuit Culemborg en vanaf 1 mei 2023 vanaf Texel.

Iris Stekelenburg-van Halem